یه ربع به جنون
دفتر ترانه
خسرو  کیان راد
نشر نگیما، تهران، 1385
این کتاب شامل یک مقدمه و 57 ترانه است


.

  ازهم‌گسی‌خته

دفتر شعرهای کوتاه

خسرو کیان راد

نشر نصیرا، تهران، 1397

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

 

عشق و چشمان بازِ رویا

(عاشقانه‌های رُزه آوسلندر)

برگردان: خسرو کیان‌راد

نشر سرزمین اهورایی، تهران 1393

 

 

 

 

سطرهای سرگردانی

گزیده‌ای از ادبیات آلمان در تبعید

برگردان و بازسرایی: خسرو کیان‌راد

سارا کیان‌راد

نشر نصیرا، تهران، 1394

 

میرایی

آخرین سروده‌های گونتر گراس

برگردان سارا و خسرو کیان‌‌ راد

نشر کتاب کوله‌پشتی، تهران، بهار 1395

 

 

سرگرمِ چیست باد وقتی نمی‌وزد؟

دفتر شعرهای کوتاه

اریش کستنر

برگردانِ خسرو کیان‌راد، نصیرا، 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

 

ره‌آورد هند

برگردان هفت متن پهلوی به فارسی

صادق هدایت

به‌کوشش خسرو کیان‌راد

نشر کتاب کوله پشتی، تهران

1396

 

 

 

تصحیح غزلیات قاسم انوار

 بر اساس نسخه خطی موزه «مامیر» در آلمان

به همراه ترجمه اشعار به آلمانی از سارا کیان‌راد

انتشارات هراسوویتس، آلمان: ویسبادن، 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

بازرگانی در روزگار اشکانیان

پژوهش تاریخی

نشر آبادبوم، تهران، 1396

 

 

 

دفتر شعر و ترانه

 

 


دویدن در تونل بی‌چراغ  
 
دفتر ترانه
خسرو کیان‌‌ راد

نشر گوته حافظ  آلمان 2012.
این کتاب شامل یک مقدمه، 43 ترانه و یادداشتی دربارۀ وضعیتِ موسیقیِ زیرزمینی در ایران است

.

0711

صفرهفتصدویازده

Nullsiebenelf

 

ترجمه گزیده‌ای از ترانه‌های خسرو کیان‌راد

به زبان آلمانی

مترجم: سارا کیان‌‌راد

به همراه اشعاری از مترجم به زبان آلمانی

 2013 ،H&S نشر  

 

 

..............................................................................................................................................................

ترجمه

 

بوی برف می‌آید

دفتری از شعرهای کوتاه گونتر گراس

برگردان: خسرو کیان‌راد

نشر مشکی، تهران، بهار 1393

 

 

 

پدر تلفنی با مگس‌ها حرف می‌زند

دفتری از شعرهای هرتا مولر

برگردان و بازسرایی: خسرو کیان‌ راد

سارا کیان‌ راد
نشر نصیرا، تهران، 1394

 

یک مگس.....خُب پس

گزیده شعرهای ارنست یاندل

برگردان خسرو کیان راد

نشر مشکی، تهران 1394

 

 

حلزون‌ها به زمان می‌بازند

گزیدۀ اشعار گونتر گراس

برگردان: خسرو کیان‌راد

نشر افراز، تهران، 1396

 

 

 

خنده‌هایت، زرِ ناب

عاشقانه‌های الزه لاسکرشولر

ترجمه خسرو کیان راد

نشر سرزمین اهورایی، 1398

 

 

 

 

......................................................................

 

گردآوری و تصحیح

 

 

روزهای ترانه و اندوه

دفتری از سروده‌های فرامرز اصلانی

به‌کوشش خسرو کیان راد

تهران، نشر کتاب کوله‌پشتی، بهار 1397

 

 

 

 

 

 

یار دبستانی من

گزینه ترانه‌های منصور تهرانی

به کوشش: خسرو کیان راد

انتشارات شرکت کتاب، واشنگتن، 2014

 

 

 

سفرنامۀ ملافیروز

متنی منظوم از دورۀ زندیه

سرودۀ ملافیروز بهروچی

به کوشش خسرو کیان‌راد

نشرهیرُمبا، تهران، 1399

 

 

............................................................................

 

پژوهش‌های تاریخی

 

 

Kurze Geschichte Irans

تاریخ مختصرایران / برای نوجوانان

به زبان آلمانی

به همراه سارا کیان‌راد

آلمان، نشر گوته-حافظ، بن، 2013


 

خلیج فارس در دوران باستان

 

مجموعه گفتارهای در تاریخ تجارت و جغرافیای تاریخی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

تهران، 1397

............................................................................

 

کودک و نوجوان

 

 

 

دالی و آیینۀ رازآلود

برای کودکان

دوزبانه (آلمانی/فارسی)

تصویرگر: هاجر مرادی

برگردان به آلمانی: سارا کیان راد

نشر: مهری، لندن، 2019